Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT

Välkommen till Omids JavaScript-kurs.

På denna sida kan du ladda ner JavaScript och DHTML-script.

Denna kurs är avsedd för de som redan nu har någorlunda kunskaper i språket HTML. Om du inte har det så kan du lära dig det i de andra delarna av HTML-guiden.

Kursen är uppbyggd på ett sådant sätt att du börjar på kapitel 1 och klättrar sedan uppåt för att lära dig svårare saker i språket JavaScript.

För att lära sig JavaScript behöver du i praktiken endast läsa ca 4 kapitel. Redan då har du lärt dig lite JavaScript, fast vill du bli mer avancerad så kan du fortsätta att läsa genom alla kapitlen.

Om du inte hinner läsa ut alla kapitel på ett streck (vilket du garanterat inte hinner) så kan du alltid bookmarka sidan (CTRL+D) och senare hoppa till det kapitel du senast var på. ;)


Kapitel:
1 - Introduktion
2 - Variabler, document.write(), alert() och prompt()
3 - If, else, confirm()
4 - Sammanfattning av kapitel 1, 2 och 3
5 - Funktioner
6 - Testet
7 - Logiska operatorer
8 - Repetition: if, variabler och logiska operatorer
9 - OnMouse, OnClick och OnDblClick
10 - OnLoad, OnBlur, OnUnLoad och close()
11 - Location, parent.location och top.location
12 - Funktionen setTimeOut()
13 - Felmeddelanden och händelser (events)
14 - Formulär med JavaScript och indexOf()
15 - Öppna nya fönster, window.open() och focus()
16 - Slump, random() och avrundning
17 - Statusfältet
18 - Funktionsargument och parametrar
19 - Strängar och numeriska variabler
20 - Funktionen subString()
21 - Loopar (for)

Olika tester - Klarar du av att hantera JavaScript?
Hantera kakor - Fördjupning efter JavaScript-kursen
Lär dig DHTML - Fördjupning efter JavaScript-kursenTillbaka för att hämta färdiga script (med lätta redigeringsmöjligheter)


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]