Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Loopar (for)

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Loopar (for)

I förra kapitlet lärde du dig att handskas med substring() - en viktig funktion värd att memorera. Det du nu ska lära dig är även det väldigt viktigt - att skapa loopar.

Loopar skapar man med for().
Nedan ser du ett script med for():

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
for (i=0;i<5;i++)
{
alert(i)
}
//-->
</SCRIPT>
for() kan vara lite krångligt att förstå som nybörjare, fast i och med att detta är väldigt viktigt så måste man noga lära sig det.
for() innehåller tre delar inom sig, separerade med semikolon (;).
Den första delen (i=0) deklarerar en variabel precis innan loppen startar. I vårt fall deklareras variabeln i med värdet 0 (av vana brukar man välja en variabel som t.ex. i, l, k, fast givetvis så fungerar alla variabler, oavsett namn).
Den andra delen (<<5) säger hur länge loopen ska hålla på. I vårt fall så ska den hålla på så länge som variabeln i är mindre än 5.
Den tredje delen (i++) säger vad som ska hända efter varje avslutad loop. I vårt fall ska variabeln i öka med 1 i värde (eftersom i++ är samma sak som i=i+1).

Så när scriptet kommer till den del där en loop finns så initieras först variabeln man valt och så kontrolleras del två av for(). Om det utrycket stämmer (är sant), så startar loopen. Annars hoppar scriptet över allt inom loopen (mellan { och }). I vårt fall stämmer utrycket då i är mindre än 5. Är i större så stämmer ju det inte, eftersom vi sagt att i är mindre än 5 (i<5).
I vårt fall så börjar i med att vara 0, alltså mindre än 5, så loopen startar och alert(i) aktiveras och visar i's värde. När loopen nått slutet (nått }) så aktiveras del 3 av for() (i++) och i får värdet 1.
Fortfarande är i mindre än 5 och loopen fortsätter såhär tills i blivit större än 5. När sedan i är lika med eller större än 5 så loopar inte loopen igen, utan scriptet går vidare i scriptet och utför det som står efter }.


Som jag tidigare sa så är både substring() och for() viktiga. Här finns ett script för att visa båda tillsammans och vad de då kan uträtta. För att testa scriptet, tryck här:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
text="Hejsan hej. Jag tycker denna JavaScript-kurs är jättebra! =)";

for (i=0;i<text.length;i++)
{
document.write(text.substring(i,i+1)+"-");
}
//-->
</SCRIPT>
Det som detta script gör är att man först har en text som ska skrivas ut, fast istället för att skriva ut hela på en gång så tar man en loop och låter den loopa lika många gånger som texten är lång (lika många gånger som det finns tecken i texten) och för varje gång loopen loopar så plockar man ut ett tecken (med substring()) och skriver ut det tillsammans med ett annat tecken eller text/HTML-snutt. I mitt fall med ett bindestreck.Nu är kursen slut, och du har förhoppningsvis fått lära dig ett språk som du tycker är både intressant och roligt, fast vad än viktigare är - ett språk som du kan ha nytta av på din hemsida när du ska skapa olika, mer eller mindre nödvändiga, script.

Det jag nu kan rekommendera dig att göra är att du kollar genom mitt scriptarkiv efter script som du tycker ser intressanta ut och försöker genom att studera de scripten lära dig än mer JavaScript. Alternativt kan du läsa sidan om Cookies, där man lär sig att spara och hämta kakor med JavaScript (men även med Perl för dem som kan det). Om du även kan lite Style Sheets eller vill lära dig mer om det tillsammans med JavaScript är DHTML-kursen att rekommendera.

För att få reda på när denna kurs uppdateras så bör du registrera dig för JavaScript.nu's nyhetsbrev.Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]