Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Funktionen setTimeOut()

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Funktionen setTimeOut()

Jag ska nu lära dig hur man gör en timer i JavaScript där man gör så att en funktion startar efter en viss tid.

Vill du testa detta script trycker du här.
Scriptet finner du här:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--

setTimeout ("funktionens_namn()", 5000);

function funktionens_namn()
{
alert("Nu får du tacket för att du väntade i 5 sekunder");
}

//-->
</SCRIPT>

Det som händer här är att setTimeout startar funktionens_namn() efter 5000 tusendels sekunder (för den som inte är alltför bra i matte så är 1000 tusendels sekunder 1 sekund).

På detta sätt kan man göra så att en funktion startar om sig själva hela tiden. Här har jag samma script som ovan fast med denna funktion:

function funktionens_namn()
{
alert("Nu får du tacket för att du väntade i 5 sekunder");
setTimeout ("funktionens_namn()", 3000);
}
Nu kommer du att få vänta i 5 sekunder för att funktionen funktionens_namn ska starta. När den väl har startat kommer den att laddas om var tredje sekund. Testa scriptet här.

Nu har jag gjort om scriptet lite till, jag har bytt ordning på raderna...
alert("Nu får du tacket för att du väntade i 5 sekunder");
setTimeout ("funktionens_namn()", 3000);

...till...
setTimeout ("funktionens_namn()", 3000);
alert("Nu får du tacket för att du väntade i 5 sekunder");

Varför det? Jo, skillnaden visar sig beroende på om man har Netscape eller Internet Explorer. Explorer utför exakt samma sak oavsett vilken av raderna som kommer först, fast Netscape skiljer på de olika sätten. I förra scriptet när alertrutan kom fram INNAN "timern" i funktionen startat så måste man trycka bort alertrutan för att timern ska starta, men nu, när jag bytt plats på raderna, så kan du låta alertrutan vara öppen och timern räknar ner ändå. Testa själv här. Vänta först i 5 sekunder, sedan kommer en alert-ruta upp. Tryck inte bort alertrutan, låt den vara öppen i 3 sekunder och tryck sedan bort den, då kommer samma ruta att öppnas igen. Denna kan du nu trycka bort utan besvär.Ytterligare ett steg i rätt riktning, framåt!
Fortsätt till kursens nästa del.


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]