Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Introduktion till JavaScript

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Introduktion till JavaScript

Vad är JavaScript?
Jo, JavaScript är ett språk som kan användas i hemsidor om man vill ha lite extrafinesser.
Denna guide är avsedd för dem som inte har några förkunskaper om JavaScript.

Kursen underlättas om du kan någorlunda om språket HTML och kan skapa hemsidor.

Det enda du behöver för att köra dina JavaScript är en helt vanlig webbläsare som stödjer JavaScript (i princip alla nya webbläsare stödjer JavaScript). Personligen föredrar jag Netscape Navigator 4 då man lär sig JavaScript eftersom det, enligt mitt tycke, ger bättre information vid eventuella scriptfel och även säger till när man gjort fel där vissa webbläsare (t.ex. Explorer) struntar i att ge felmeddelanden (vilket leder till att man kanske missar dessa fel). Fast även andra webbläsare som t.ex. Explorer kan användas helt utan problem.


JavaScript skrivs i ett HTML-dokument, alltså en hemsida.
Eftersom JavaScript inte är samma språk som HTML så måste du i ditt HTML-dokument berätta för webbläsaren att du nu ska skriva i språket JavaScript. Detta gör du genom att skriva:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

Du avslutar ditt JavaScriptskrivande genom att skriva:
</SCRIPT>


Som du (förhoppningsvis) redan vet så skriver man...
<!-- Lite text som inte syns -->

...För att få text att inte synas på din hemsida men synas i källkoden. I JavaScript skriver du däremot:
//Lite text som inte syns
...Eller...
/*Lite text som inte syns*/
Eftersom vissa (gamla) webbläsare inte kan hantera JavaScript (inte förstår JavaScript) så visar de ju allt som kommer mellan...
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

...och...
</SCRIPT>

...i hemsidan (webbläsaren tror ju att det är vanlig text som du skrivit). Därför skriver man ofta (det är färgat så att du lättare ska se vad som "hör ihop")...

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--

HÄR SKRIVER MAN JAVASCRIPT

//-->
</SCRIPT>

Vad är det då som händer?
Jo, eftersom <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> är i en tagg (omges av "<" och ">") så skriver inte gamla webbläsare ut det på sidan.

<!-- gör så att det som kommer efter detta är i en kommentarstagg (alltså så att allt däremellan inte skrivs ut). Vad kommer nu efter detta? Jo, JavaScript förstås. Alltså så syns inte JavaScripten efter <!--.

// gör ju så att det som finns efter // inte ska tolkas som JavaScript för de webbläsare som klarar av JavaScript. (det är ju som att skriva <!-- --> i HTML).

Det som är efter // är ju -->, vilket gör så att <!-- (som fanns i början) avslutas. Därmed så blir all JavaScript-kod i denna tagg osynlig för de gamla webläsarna.

Avslutningsvis har vi </SCRIPT> som också är en tagg (finns mellan "<" och ">") och därmed inte skrivs ut (de gamla webbläsarna som inte klarar av JavaScript vet ju inte vad som menas med </SCRIPT>, och därför ignoreras denna tagg).


Att ha JavaScript är ju väldigt bra, men vad kan man göra för att de som inte klarar av att hantera JavaScript ska se att de inte gör det så att man kan visa en alternativ text för dem? Jo, för att de som inte klarar av JavaScript ska kunna få ett meddelande om det skriver du:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--

HÄR SKRIVER MAN JAVASCRIPT

//-->
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
Tyvärr, men du klarar inte av att se detta JavaScript
eftersom din webbläsare inte klarar av JavaScript
(eller så har du stängt av möjligheten till det).
</NOSCRIPT>
Vad händer här?
Jo, de som klarar av JavaScript ignorerar allt mellan <NOSCRIPT> och </NOSCRIPT> och visar bara JavaScriptet medan de webbläsare som INTE klarar av JavaScript INTE vet vad SCRIPT och NOSCRIPT betyder och då ignoreras det. De kommer heller inte visa JavaScripten mellan <!-- och -->, kvar återstår texten mellan <NOSCRIPT> och </NOSCRIPT>, som kommer att visas.

Som sista del i detta intro så ställs frågan vart man ska skriva in scriptet.
Svaret är helt enkelt i HEAD-taggen (efter <HEAD> men före </HEAD>), där ska alla JavaScript skrivas in. Det fungerar dock precis lika bra att skriva JavaScripten i BODY-taggen (efter <BODY> men före </BODY>) men av vana förs de in i HEAD-taggen. Naturligtvis så ska de JavaScript som ska skriva ut en text på sidan skrivas där i BODY-taggen som man vill ha texten utskriven.

Eftersom jag ska berätta lite mer om de olika versionerna av JavaScript och när de stöds så har gjort en tabell nedan, detta är dock inget viktigt, du kan ignorera allt detta, men eftersom jag borde skriva det, så gör jag det. ;)

JavaScriptversion Netscape-version Internet Explorer-version
2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0
JavaScript 1.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
JavaScript 1.1 Ja Ja Ja Ja Ja
JavaScript 1.2 Ja Ja

Observera att det finns lite skillnad på de olika JavaScriptversionerna i de olika webbläsarna.
Skulle man vilja skriva JavaScript med de olika versionerna så kan man skriva...
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptX.X">
...istället för...
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

Det jag ska lära dig i denna kurs är att alltid använda <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> så du behöver inte lära dig något speciellt om de andra versionerna.Nu har du fått en kort introduktion till vad JavaScript är. Du har inte direkt lärt dig mycket, men ändå. ;)

Låt dig fortsätta till nästa sida.Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]