Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Funktioner

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Funktioner

I JavaScript gör man funktioner för saker som ska kunna hända. Dessa funktioner kan startas av vanliga länkar, men även av själva scriptet.

Såhär kan en funktion se ut:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function ett_namn()
{
JavaScript
}
//-->
</SCRIPT>
För att starta funktionen skriver man:
<A HREF="JavaScript:ett_namn()">text och bilder</A>

På denna sida har jag satt upp en sådan funktion:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function ett_namn()
{
  if(confirm("Tryck på OK!"))
  {
 alert("Tack!");
  }
  else
  {
 alert("Jag sa att du skulle trycka på OK!");
  }
}
//-->
</SCRIPT>
Vill du aktivera scriptet trycker du på en sådan här länk (tryck på länken för att aktivera länken):
<A HREF="JavaScript:ett_namn()">aktivera scriptet</A>

Naturligtvis räcker det med att skriva JavaScript:ett_namn() i adressfältet för att scriptet ska aktiveras (fungerar inte om du har frames och scriptet ligger i någon av framens fönster). Kom ihåg att script som finns i funktioner inte startar av sig själva, som de scripten som bara skrivs ut, utan måste aktiveras på ett eller annat sätt. Ett exempel är detta:
Om du skriver detta i en hemsida så händer inget av sig själv:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function ett_namn()
{
alert("Hej!");
}
//-->
</SCRIPT>
...Men om du skriver...
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
alert("Hej!");
//-->
</SCRIPT>
...Så kommer en ruta av sig själv att öppnas och säga Hej!

Vill du att en funktion ska öppna en annan funktion så skriver du:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function ett_namn()
{
ett_annat_namn()
}
//-->


function ett_annat_namn()
{

JavaScript

}
//-->
</SCRIPT>
Med detta så aktiveras functionen ett_annat_namn() när man aktiverar ett_namn().

Skulle man ha två eller flera JavaScript som "länkar" till varandra hela tiden så får man ett JavaScripterror.

Kort och gott är funktioner bl.a. till för att kunna starta script när man vill, t.ex. när besökaren trycker på en knapp. Senare kommer du mer eller mindre uteslutande ha alla dina JavaScript i functioner.


Lärt dig tillräckligt? Försök att klara mitt JavaScripttest på nästa sida.Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]