Till Startsidan
JavaScript.nu / HTML-kurs / Musik och bakgrundsljud

Musik och bakgrundsljud

I detta kapitel:
Att tänka på
Musik på sidan
Bakgrundsmusik
Test


Nu när du lärt dig skapa en hemsida kan det nog vara skönt att ha lite musik på den också. Varje gång någon besöker din sida så kommer din favoritmusik att börja spelas. Tänk dock på flera saker innan du tar beslutet om att ha musik på din sida.
  • Alla gillar inte din musik. Skulle du stå ut med en sida som hade dålig musik med hög volym, som du dessutom inte kunde sänka ljudet på?
  • Det tar ganska lång tid att ladda musik och det tar processorkraft. Det kanske inte blir speciellt uppskattat av dina besökare.
  • Tänk på att bakgrundsmusik oftast bara är irriterande. Att ha bakgrundsmusik som inte går att stänga av är väldigt irriterande.

Man kan infoga musik till sin sida med EMBED-taggen. Vilka attribut som fungerar till EMBED-taggen beror på vilket plugin man har till sin webbläsare. De enda attributen som är standard och som alltså alltid finns är WIDTH, HEIGHT och SRC.
WIDTH och HEIGHT bestämmer EMBED-objektets storlek medan SRC bestämmer vilken låt som ska spelas. Ett exempel på hur det kan se ut är:
<EMBED SRC="ljudfil.wav" WIDTH="300" HEIGHT="120"></EMBED>

Ett exempel på hur EMBED fungerar finns här:
Exempel med EMBED

EMBED
EMBED står för "EMBED object" och infogar en plugin-applikation i en HTML-sida.
Attribut
SRC   Adressen till den data pluginet ska använda (t.ex. "ljud.mid").
WIDTH   Objektets bredd.
HEIGHT   Objektets höjd.
Beroende på plugin finns flera olika attribut.

Ett vanligt attribut till EMBED-taggen är HIDDEN-attributet. Det gör så att EMBED-objektet blir osynligt. Detta används för att man ska få bakgrundsmusik. Alla webbläsare klarar dock inte EMBED, därför använder man sig ofta av denna kodsnutt för att få bakgrundsmusik på en sida:

<EMBED SRC="bakgrundsljud.au" LOOP="TRUE" HIDDEN="TRUE">
<NOEMBED>
<BGSOUND SRC="bakgrundsljud.au" LOOP="INFINITE">
</NOEMBED>
</EMBED>
Det NOEMBED-taggen gör är att webbläsare som förstår vad EMBED är för något ignorerar allt mellan <NOEMBED> och </NOEMBED>. Dessa webbläsare ignorerar således BGSOUND-taggen i koden ovan. De webbläsare som inte stödjer EMBED har inte heller stöd för NOEMBED. Med detta menas att webbläsaren inte förstår vad som menas med EMBED och NOEMBED. Vad vissa webbläsare som inte förstår EMBED och NOEMBED däremot förstår är BGSOUND-taggen. Denna gör så att bakgrundsmusik spelas.
Attributet LOOP="TRUE" för EMBED och LOOP="INFINITE" för BGSOUND betyder att låten ska loopas, dvs. spelas om från början när låten tagit slut. Ljudet slutar således aldrig.
Här finns ett exempel med koden ovan:
Exempel med EMBED och BGSOUND

Tänk på att BGSOUND bara klarar av filformaten .wav, .au och .mid. Alltså kan man t.ex. inte använda sig av .aiff-filer med BGSOUND. EMBED klarar dock detta och många andra format. Vissa webbläsare, t.ex. Internet Explorer 5, klarar dock av att spela upp många olika format med BGSOUND (t.ex. .aiff-filer).
BGSOUND
BGSOUND står för "BackGround SOUND" och spelar upp en bakgrundsmelodi.
Attribut
SRC   Adressen till låten (bör vara i .wav-, .au- eller .mid-format).
LOOP   Antal gånger låten ska spelas. "-1" eller "INFINITE" betyder oändligt med gånger.


Test
I slutet av varje kapitel i HTML-kursen finns några frågor som du ska svara på för att testa dina kunskaper inom HTML. Om du har fått alla rätt så är det bara att gå vidare, fast har du haft något fel kan det kanske vara klokt att försöka lista ut vad som kan ha varit fel. Givetvis kan du gå vidare även om du inte svarar rätt på alla frågor.
Vad används EMBED-taggen till?
Att infoga plugin-applikationer på en webbsida.
Spela upp ljud.
Används endast för att ha bakgrundsmusik.

Vad händer om attributet LOOP i BGSOUND har värdet INFINITE?
Melodin spelas upp baklänges.
Melodin spelas upp oändligt med gånger.
Melodin spelas inte upp.

Antag att din webbläsare stödjer EMBED-taggen. Vad skulle då följande kod resultera i på skärmen:
abc<NOEMBED>def</NOEMBED>ghi

abc<NOEMBED>def</NOEMBED>ghi
abcghi
abcdefghi

Antag att din webbläsare inte stödjer EMBED-taggen. Vad skulle då följande kod resultera i på skärmen:
abc<NOEMBED>def</NOEMBED>ghi

abc<NOEMBED>def</NOEMBED>ghi
abcghi
abcdefghiCopyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]