Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Öppna nya fönster, window.open() och focus()

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Öppna nya fönster, window.open() och focus()

Nu när du har läst min kurs har du ofta stött på att du har öppnat nya fönster. Detta har jag gjort med JavaScript.

För att öppna ett nytt fönster skriver du (resultatet blir såhär):

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--

window.open("hemsida.shtml","fonstrets_namn","");

//-->
</SCRIPT>
Jaha, så lätt var det, men man kan göra det mycket mer komplicerat, t.ex. genom att ange storlek på fönstret, bestämma om det ska kunna gå att scrolla, om man kan ändra storlek etc.

Till att börja med så ska jag berätta vad som är vad:
hemsida.shtml är namnet (kan också vara en adress) på sidan som öppnas, detta kan också vara t.ex. en textfil (namn.txt) eller något liknande.
fonstrets_namn är namnet på fönstret. Observera att funktioner och t.ex. fönster-namn inte får innehålla å, ä och ö. Du kan dock skriva å, ä och ö i dina texter (t.ex. i en alertruta).
Sist ser du att det står "". Vad sjutton betyder detta?
Jo här kan man skriva in en massa saker (som jag tidigare nämnde). Här nedan har jag skrivit upp flera viktiga saker som man kan skriva, värdena och deras funktioner:

Man kan skriva:   Värden:     Funktion:
-----------------------------------------------------------------
toolbar       yes|no      Fönstret har en toolbar (back, stop, reload etc.).
location      yes|no      Fönstret har ett adressfält (där man skriver hemsidans adress).
directories     yes|no      Fönstret har ett "personligt-fält" (Personal toolbar).
status       yes|no      Fönstret har ett status-fält (det som finns längst ner på sidan).
menubar       yes|no      Fönstret har en meny (där det står file (eller arkiv) etc).
scrollbars     yes|no      Fönstret kan scrollas.
resizable      yes|no      Fönstret kan ändras i storlek.
fullscreen     yes|no      Fönstret visas över hela skärmen (bara för Internet Explorer).
width        ett nummer    Fönstrets bredd ställs in (från vänster till höger).
height       ett nummer    Fönstrets höjd ställs in (från toppen till botten).
top         ett nummer    Fönstrets position från skärmens topp.
left        ett nummer    Fönstrets position från skärmens vänstra sida.
Dessa ska separeras med ett kommatecken (,).
En giltig JavaScriptrad blir t.ex. såhär (testa här):
window.open("hemsida.shtml","fonstrets_namn","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,fullscreen=no,width=350,height=250,top=200,left=200");
Denna funktion kan användas för t.ex. en fjärrkontroll som man kan ha som ska länka till den stora sidan. Dina TARGET-attribut använder du på ett vanligt sätt om du har frames.
Vill du att fönstret som har öppnats hela tiden ska vara ovanför alla andra fönster får du skriva onBlur="this.focus() i BODY-taggen. Resultatet kan t.ex. vara såhär:
<BODY TEXT="black" BGCOLOR="white" onBlur="this.focus()">

Du bör dock tänka på följande:

 • Detta fungerar inte med frames, varken om du skriver onBlur="this.focus()" i framesidan eller i någon sida i framesidan.
 • Detta är ytterst irriterande om du inte använder det på rätt sätt, t.ex. till en fjärrkontroll eller liknande.
 • Använd aldrig denna funktion i en vanlig sida.


Nu är återigen en del färdig. Nästa del ligger här.


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]