Till Startsidan
JavaScript.nu / Perl-kurs

PERL (Practical Extraction and Report Language)

Vad är Perl?
Perl är ett programmeringsspråk som p.g.a. dess flexibilitet och lätthet att lära sig är mycket använt på internet. Med Perl kan man skriva bl.a. CGI-script (mer info om CGI), fast CGI och Perl är inte samma sak. Perl är ett programmeringsspråk medan CGI är en standard för hur data ska kunna skickas och tas emot av externa program på en webbserver.
Perl-koden måste tolkas av en interpreter för att fungera, så koden är med andra ord inte kompilerad. Filen med Perl-koden är alltså inte exekverbar i sig, utan då den körs måste en Perl-interpreter tolka scriptet.
Perl är perfekt att lära sig för den som kan HTML, även om man inte har möjlighet att köra CGI-script på sin server, och om man nu har möjlighet till det - desto större anledning att lära sig Perl. Det finns alltid massor av servrar som låter en ha sina CGI-script där medan ens riktiga sidor ligger på en annan server.
Med denna kurs kommer du lära dig att skapa egna gästböcker, anslagstavlor, koda sidor, röstningsscript, loggfiler, söktjänster etc. etc. Men bäst av allt, med kunskaperna om Perl-programmering kan du lära dig göra helt egna script som kan läsa från och till filer, göra svåra uträkningar, hantera stora mängder data etc. så att du kan få till precis de script du behöver.

Har du funderat på att lära dig Perl? Då är denna kurs till för dig. Kursen är avsedd för dig som redan kan HTML någorlunda och inte kan något om Perl.


1 - Introduktion till Perl
2 - Hello World-script
3 - Olika variabler
4 - Bearbeta variabler
5 - Subrutiner
6 - Formulärdata
7 - Spara och hämta filer
8 - Servervariabler
9 - Returvärden och argument
10 - Logiska uttryck
11 - Sökning i strängar, regular expressions
12 - Sök och ersätt i strängar


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]