Till Startsidan

Klarar du av JavaScript?

På den här sidan ska du få lära dig om din webbläsare klarar av JavaScript eller inte. Jag ska visa på vilka olika sätt man kan se om man klarar av JavaScript eller inte.
Om du nu vill veta om du klarar av JavaScript så är svaret:
Här ska du sluta läsa om du inte gått igenom min JavaScript-kurs.

Är du intresserad av att veta hur jag klarade av att svara på om du klarade av JavaScript här ovan?
Det jag gjorde var ett väldigt simpelt script blandat med vanliga HTML-kunskaper för att få reda på svaret. Alltsammans ser du här nedan:

<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
<TR>
<TD VALIGN="top">Om du nu vill veta om <B>du</B> klarar av JavaScript så är svaret:</TD>
<TD><FONT SIZE="-1"><FORM NAME="klara_av_JavaScript"><INPUT NAME="ja" TYPE="text" VALUE="NEJ!!" SIZE="5" MAXLENGTH="5"></FORM></FONT></TD>
</TR>
</TABLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.klara_av_JavaScript.ja.value=("JA!!!");
//-->
</SCRIPT>
Det som sker först är att jag gör en TABELL (för snygghetens skull) med texten i den ena kolumnen och formuläret i den andra kolumnen. Jag låter formuläret heta "klara_av_JavaScript" och INPUT-fältet heta "ja" (båda namnen kan bytas ut). Vidare låter jag fältet börja med värdet "NEJ!!" (VALUE="NEJ!!"). För snygghetens skull gjorde jag fältets storlek till 5 (både NEJ!! och JA!!! har ju 5 tecken). Att jag har skrivit MAXLENGTH="5" är inte alls viktigt, men det har jag gjort för att min åsikt (det är ju en smaksak) är att det är onödigt att någon ska kunna fylla i mer än 5 tecken i fältet. Att jag har med en FONT-tagg beror på att jag vill minska INPUT-fältet så att det passar bättre och blir snyggare (ytterligare en smaksak) (fungerar bara med Netscape). Texten CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" gör allt lite kompaktare, lite snyggare helt enkelt.
Det viktiga här är att de som klarar av JavaScript kommer att kunna läsa JavaScriptet som säger att fältet ja i formuläret klara_av_JavaScript ska få värdet JA!!! medans de webbläsare som INTE klarar av JavaScript inte kommer att kunna läsa detta script och därmed inte kunna ändra värdet NEJ!! till JA!!!.
Alltså ser besökare med JavaScript-möjlighet JA!!! i fältet medans de utan JavaScript-möjlighet ser NEJ!! i fältet.
OBS: Formuläret måste vara skrivet innan scriptet, annars blir det JavaScript-error.

Ett annat sätt är detta test:
Om denna text är grön så klarar din webbläsare av JavaScript.

Jaha, hur gick detta till?
Jo, scriptet (blandat med HTML) såg ut såhär:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<FONT COLOR=green>")
//-->
</SCRIPT>
Om denna text är grön så klarar din webbläsare av JavaScript.
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("</FONT>")
//-->
</SCRIPT>
På detta sätt får endast de webbläsare som klarar av JavaScript (eller som inte fått det avstängt) FONT-taggen. De webbläsare som INTE stödjer JavaScript visar bara texten, som för dem är svart.

Ett annat sätt är detta test:

Scriptet är skrivet såhär:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("Din webbläsare klarar av JavaScript.")
//-->
</SCRIPT>
<NOSCRIPT>
Din webbläsare klarar <B>INTE</B> av JavaScript.
</NOSCRIPT>
Nu kommer de med JavaScript-stöd visa "Din webbläsare klarar av JavaScript." medans de utan JavaScript-stöd får läsa "Din webbläsare klarar INTE av JavaScript.".

De med gamla webbläsare förstår inte någon av taggarna så de kommer att ignoreras och det mellan <!-- och --> kommer ju också att ignoreras, kvar blir texten "Din webbläsare klarar INTE av JavaScript.".
De som däremot har webbläsare med JavaScript-stöd kommer att ignorera allt mellan <NOSCRIPT> och </NOSCRIPT> och kommer bara att se "Din webbläsare klarar av JavaScript.".

Ett sista och väldigt lätt sätt att ha en funktion som ovan är att skriva:

Din webbläsare klarar <NOSCRIPT><B>INTE</B></NOSCRIPT> av JavaScript.
Resultatet blir såhär:
Din webbläsare klarar av JavaScript.


Tillbaka till kursen


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]