Till Startsidan
JavaScript.nu / Perl-kurs / Servervariabler

LÄR DIG ATT PROGRAMMERA PERL
Servervariabler

I Perl finns en hel del servervariabler som kan vara värda att minnas. Dessa kan du komma åt vart du vill i scriptet och kommer väl till pass i många olika script. Här är några:

$ENV{'CONTENT_LENGTH'}
Miljödataareans längd när method="post" använts.
$ENV{'DOCUMENT_NAME'}
Scriptets namn. (t.ex. fil.pl)
$ENV{'GATEWAY_INTERFACE'}
Gateway interface och versionsnummer. (t.ex. CGI/1.1)
$ENV{'HTTP_COOKIE'}
Besökarens kakor (kaka1=värde1; kaka2=värde2)
$ENV{'HTTP_REFERER'}
URL:n till den sida som anropade scriptet.
$ENV{'REMOTE_ADDR'}
IP-numret på den maskin som anropade scriptet.
$ENV{'REQUEST_METHOD'}
Har värdet GET om inte scriptet anropats med ett POST-formuläranrop. Då är värdet POST.
$ENV{'SCRIPT_FILENAME'}
Den lokala sökvägen till scriptet.
$ENV{'SERVER_PROTOCOL'}
Protokoll och version som används på servern. (t.ex. HTTP/1.1)
$ENV{'SERVER_SOFTWARE'}
Namnet på serverns webbserverprogramvara.
$ENV{'QUERY_STRING'}
Innehåller all text bakom frågetecknet på adressen till scriptet. (script.pl?denna text)

Ett exempel:
#!/usr/bin/perl
$kakor="$ENV{'HTTP_COOKIE'}";
@allakakor=split("; ", "$kakor");
print "Content-type:text/html\n\n";

print "Detta är dina kakor:\n";
foreach $kaka (@allakakor)
{
print "$kaka\n";
}

Utmatning: (exempel)
Detta är dina kakor:
namn=James Bond
ID=007
rattighet=Döda
(För mer information om hur du kan spara och hämta kakor, titta under menyn Artiklar/Cookies)

[Perl guiden] - [Till kapitel 9]


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]