Till Startsidan
JavaScript.nu / Perl-kurs / Subrutiner

LÄR DIG ATT PROGRAMMERA PERL
Subrutiner

I Perl kan man göra subrutiner. Dessa är ovärderliga då du gör script som ska göra om något flera gånger. Även om scriptet inte ska göra det så hjälper subrutiner till med att göra koden lättare att läsa.
Subrutiner definieras med sub, och anropas med och-tecknet, &. Det i subrutinen utförs inte förrän subrutinen anropas.
#!/usr/bin/perl

sub tabell_start  #Skriver ut början av varje rad i tabellen
{
$i++;  # Ökar räknaren med 1
print "<TR><TD><B>$i</B></TD><TD>";
}

sub tabell_slut  #Skriver ut slutet av varje rad i tabellen
{
print "</TD></TR>\n";
}

$i=0;  # Räknaren startar på noll 0
@onskelista=("Bilbana","Båtar","Lego","Barbie"); #Önskningarna som ska listas ut i en tabell
print "Content-type:text/html\n\n";

print "<TABLE>\n";     #Skrivs ut först
foreach $sak (@onskelista)
{
&tabell_start;       #Anropar tabell_start
print "$sak";       #Skriver ut önskningen
&tabell_slut;       #Anropar tabell_slut
}
print "</TABLE>";     #Tabellen avslutas med detta


Utskrift:
<TABLE>
<TR><TD><B>1</B></TD><TD>Bilbana</TD></TR>
<TR><TD><B>2</B></TD><TD>Båtar</TD></TR>
<TR><TD><B>3</B></TD><TD>Lego</TD></TR>
<TR><TD><B>4</B></TD><TD>Barbie</TD></TR>
</TABLE>
Att göra stora och välstrukturerade script utan subrutiner går inte, varför du redan nu bör memorera hur subrutiner definieras (sub) och hur de anropas (&).

[Perl guiden] - [Till kapitel 6]


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]