Till Startsidan
JavaScript.nu / HTML-kurs / Hemsidor, vad är det egentligen?

Hemsidor, vad är det egentligen?

I detta kapitel:
En egen hemsida?
Förklaringar
   HTML
   Webbläsare
   Server
   Hemsida
Test


Har du funderat på att skapa en egen hemsida?
Låter det intressant att skapa din första hemsida och få visa den för släkt och vänner?
Om svaret är ja, då har du kommit rätt. Här kan du lära dig att skapa och sedan få ut din hemsida på internet. Du behöver inte ha några förkunskaper, de lär du dig här. ;-)
Låt dig inte avskräckas av att det kan verka mycket du måste läsa här, det är mycket lättare än man vid första anblicken kan tro.

Till att börja med så ska du kortfattat lära dig vad en hemsida är för något. Det kanske låter lätt, fast för en nybörjare kan det vara värt ett känna till begreppen hemsida, server, webbläsare, HTML osv.
Jag ska nedan förklara några begrepp som kan vara värda att känna till. Meningen är inte att du ska behöva memorera alla nya begrepp och ord som du stöter på här, utan endast att ge dig lite mer kött på benen när du ska börja med din hemsida.
Om du inte förstår allt som beskrivs nedan så gör det inget. Kursen förutsätter inte det. Du kommer ständigt att få repetera de begrepp du lär dig så att du helt lär dig dem till sist.


HTML
HTML (Hypertext Markup Language) är ett datorspråk. Det är med detta språk som du gör hemsidor. Att göra hemsidor är inte att programmera! Dvs, när du lärt dig HTML, alltså skapat din egen hemsida, så har du inte programmerat. Du har "bara" lärt dig HTML. Dvs, ett språk att göra hemsidor med. Många anser att HTML är ett av de lättaste datorspråken som finns.

Webbläsare
En webbläsare är ett program. De vanligaste webbläsarna är Internet Explorer och Netscape, fast det finns många fler. Med dessa program kan man bl.a. besöka hemsidor på Internet. Det en webbläsare gör när du besöker en hemsida på internet är att den automatiskt laddar ner en fil som har filändelsen (det som står efter punkten i ett filnamn) .htm eller .html och läser vad som står i filen. Filen innehåller en text skriven i språket HTML som webbläsaren gör om till en hemsida. Ett problem när man gör hemsidor är att olika webbläsare tolkar olika kommandon (i språket HTML kallat taggar) olika och därmed visar hemsidan på olika sätt. Detta betyder alltså att en hemsida kan se ut på många olika sätt, beroende på vilken webbläsare som översätter HTML-texten till en hemsida.
Detta kan låta krångligt, fast egentligen är det logiskt. Tänk att jag säger åt tre olika personer "Rita en blå oval ovanför en rödfärgad triangel, som omges av en mörkgrön färg.". Tänk själv hur olika dessa tre personer skulle kunna rita teckningarna. De får alla samma instruktioner av mig, fast resultatet blir olika p.g.a. att de tolkar mina ord olika men kanske också för att alla inte förstår mina ord. Någon av de tre personerna kanske inte vet vad en "oval" är. På samma sätt vet inte alla webbläsare vad alla ord inom HTML är för något.
Som en nybörjare kan du helt ignorera dessa framtida problem, fast framöver kommer du att märka att du måste ta hänsyn till att man kan tolka en HTML-kod (en text skriven i språket HTML) olika.

Server
Jag ska kortfattat förklara begreppet server. När du har lärt dig språket HTML så räcker inte det för att man ska kunna nå din hemsida över internet. Låt oss säga att du har lärt dig skriva HTML och gör din första hemsida, som alltså bara är en fil på din egen dator. För att andra personer än just de som har tillgång till hemsidefilen på din dator ska kunna se din hemsida måste de på ett eller annat sätt kunna nå filen. Då måste du ha tillgång till en server som man kan nå via internet (du kommer att lära dig hur du gratis får det under denna kurs).
Från denna server (som alltså är en dator någonstans i världen som man kan nå via internet) kan du och dina vänner se din hemsida som du alltså skickat till servern.

Hemsida
En hemsida är helt enkelt en datorfil. Denna datorfil slutar på filändelsen .htm eller .html och innehåller en text i språket HTML. När en webbläsare läser filen så visar den filen i form av en hemsida. Det du nu läser är en text som jag skrivit i en fil (döpt med filändelsen .htm) som även innehåller många HTML-ord (taggar) så att webbläsaren ska veta hur sidan ska visas. T.ex. vart texten ska vara tjock, kursiv, understruken, vart det ska finnas bilder, länkar etc.
Denna kurs kommer att lära dig just dessa ord så att du själv också ska kunna säga åt en webbläsare hur den ska visa din text.


Du har nu fått en kort introduktion till en kurs som kommer att lära dig HTML. Det är garanterat lättare än vad man kan tro. Att skapa sin första hemsida kommer inte att ta mer än 30 minuter. Sedan bestämmer du själv hur långt du vill gå i kursen och hur mycket nytt du vill lära dig i språket HTML för att framöver göra än mer avancerade hemsidor.


Test
I slutet av varje kapitel i HTML-kursen finns några frågor som du ska svara på för att testa dina kunskaper inom HTML. Om du har fått alla rätt så är det bara att gå vidare, fast har du haft något fel kan det kanske vara klokt att försöka lista ut vad som kan ha varit fel. Givetvis kan du gå vidare även om du inte svarar rätt på alla frågor.
Vad är HTML?
En hemsida
Ett datorspråk
Ett program man gör hemsidor med

Vad är en webbläsare?
En standard som använd då man gör hemsidor
Ett program som kan visa hemsidor
En dator där man kan ha sin hemsida

Varför måste man ha tillgång till en server när man publicerar en hemsida?
För att andra internetanvändare ska kunna nå hemsidan
För att html-filerna ska kunna visas i webbläsaren
Det är olagligt att skapa hemsidor utan en server

Vad är en hemsida?
Den första sidan som visas då man startar Internet Explorer
En standard som servern använder
En datorfil som innehåller HTML-kod







Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]