Till Startsidan
JavaScript.nu / JavaScript-kurs / Slump, random() och avrundning

LÄR DIG SPRÅKET JAVASCRIPT
Slump, random() och avrundning

Detta kapitel kommer inte bli allt för långt, detta kapitel ska lära dig hur du låter en slumpmässig funktion (eller en slumpmässig händelse) startas.

Att få någon av funktionerna a, b och c att starta skriver du:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--

var ett_varde = Math.floor(Math.random()*3)
if (ett_varde == 0)
{
a()
}
if (ett_varde == 1)
{
b()
}
if (ett_varde == 2)
{
c()
}

//-->
</SCRIPT>
Det som händer här är att variabeln ett_varde får ett av värdena 0, 1 och 2 och att beroende på detta startar en av funktionerna a, b och c.

Dessa kommandon sätter värdet på ett_varde:
Math.floor(Math.random()*3)
Slumpar fram ett tal mellan 0 och 1.
Testa ett exemplet nedan:
<A HREF="javascript:alert(Math.random())">Slumpa fram ett tal</A>
Math.floor(Math.random()*3)
Tar det slumpade värdet gånger tre (eftersom det finns tre funktioner).
Math.floor(Math.random()*3)
Gör om talet (talet som Math.random()*3 blivit) till det närmaste heltalet som är mindre än eller lika stort som själva talet (Math.random()*3).

Detta kan vara bra då man vill att något slumpmässigt ska inträffa, t.ex. så kan man skriva detta för att få detta script:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function slump()
{
var ett_varde = Math.floor(Math.random()*5)

   if (ett_varde == 0)
   {
   alert("Jaså, kom detta meddelande fram.")
   }

   if (ett_varde == 1)
   {
   alert("Slumpen gav dig detta meddelande")
   }

   if (ett_varde == 2)
   {
   alert("Hmm... Vad ska jag skriva nu?")
   }

   if (ett_varde == 3)
   {
   alert("Visst är det roligt att lära sig JavaScript. :)")
   }

   if (ett_varde == 4)
   {
   alert("Bää, bää, vita lamm...")
   }
}
//-->
</SCRIPT>


Detta skriver du i BODY:
<A HREF="JavaScript:slump()">text och bilder</A>
Du kan också använda detta JavaScript blandat med document.write så att olika meddelande kommer på sidan varje gång någon besöker din sida.

Med Math. kan man göra många saker. Här listas några fler användbara exempel upp:
Math.random()
Slumpar fram ett tal mellan 0 och 1.
Math.floor(ETT_TAL)
Blir det heltal som är mindre eller lika stort som ETT_TAL.
Math.ceil(ETT_TAL)
Blir det heltal som är större eller lika stort som ETT_TAL.
Math.round(ETT_TAL)
Blir det heltal som är närmast ETT_TAL.Du har just avslutat del 16 av kursen, del 17 finns här.


Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]