Till Startsidan

Skaffa webbhotell?
Läs JavaScript.nu's jämförelse av webbhotell.
Med priser från
9 kr / månad.

Genom ett samarbete får alla JavaScript.nu-
besökare dessutom 100 kr i rabatt vid beställning.


HJÄLPSEKTIONEN/FAQ

Här har jag svar till vanliga frågor om HTML, JavaScript och andra allmänna frågor om min sida som du kanske vill ha svar på.

Många av frågorna här har jag också besvarat på andra ställen i min sida, men om du inte orkar söka dig till det du vill så kan du kolla här. De saker som jag tagit upp här är frågor som jag märkt att många har frågat mig och tycker är viktigt. Alternativt är det frågor som inte kan få en egen "avdelning".

Om du behöver hjälp av mig personligen så kontakta mig genom att skicka ett e-mail.

Du kan antingen söka genom frågearkivet med sökord eller genom att kolla i den kategori som din fråga kan tänkas finnas i.
Kategoriserad sökning: Sök med sökord:
 

Algoritm: 
Sök bara genom rubrikerna
(bra om du får för många träffar)

Finns inte din fråga besvarad?

  1. Hur kan man länka fram och tillbaka i en och samma sida?
  2. Hur länkar man till något i en annan katalog?
  3. Hur gör jag så att en person som besöker min sida ska länkas bort automatiskt?
  4. Hur kan jag göra länkar utan understrykningar?
  5. Hur kan jag göra EN länk utan understrykning?
  6. Hur ändrar man en enstaka länks färg?
  7. Hur gör man så att länkar byter färg när musen är på dem?
  8. Hur gör man så att länkars understrykning försvinner när musen är på dem?
  9. Hur laddar man in flera sidor med en länk?
  10. Hur öppnar man två fönster med en länk?
  11. Hur får man bort fyrkanten som visas runt en länk då man trycker på länken?
  12. Hur länkar man till en sida från ett popup-fönster?
  


 1. Hur kan man länka fram och tillbaka i en och samma sida?
 2. Där man ska trycka (för att dyka upp på ett nytt ställe) skriver man:
  <A HREF="#ett_namn">tryck här</A>

  Där man ska dyka upp skriver du:
  <A NAME="ett_namn">Här kan du skriva en text OM du vill</A>

  Glöm inte att byta ut ett_namnmot något annat om du ska ha fler länkar i en sida(som ska länka till olika platser i samma sida).Du måste byta BÅDA ett_namnmot samma sak för att det ska fungera.

  Om du vill kan du sätta <A NAME="ett_namn"> (där man dyker upp) på ensida och länka till den platsen på den sidan från en annan sida.Då skriver du...
  <A HREF="sidan_man_länkar_till.shtml#ett_namn">tryck här</A>
  ...där man ska trycka för att komma upp till platsen i sidan"sidan_man_länkar_till.shtml" som man skrivit
  <A NAME="ett_namn"></A>


 3. Hur länkar man till något i en annan katalog?
 4. För att länka till något i en annan UNDERkatalog skriver man:
  <A HREF="katalognamn/fil.shtml">tryck här</A>

  Skulle jag ha en sådan länk på en sida i denna katalog...
  http://www.server.se/~din_katalog/
  ...så skulle den länka till...
  http://www.server.se/~din_katalog/katalognamn/fil.shtml

  Detta gäller alltså oavsett vad själva sidans filnamn är.

  Om du vill kan du skriva hela länken direkt, alltså:
  http://www.server.se/~din_katalog/katalognamn/fil.shtml

  Nackdelen med detta är att när du gör hemsidan på hårddisken så befinner du dig(vanligtvis) på C:, detta gör att en direkt länk till...:
  http://www.server.se/~din_katalog/katalognamn/fil.shtml
  ...Skulle göra så att din webbläsare skulle gå till...
  http://www.server.se/~din_katalog/katalognamn/fil.shtml,
  Inte till filen som befinner sig i din hårddisk. Dessutom brukar man inte vara uppkoppladnär man gör en hemsida, eftersom det skulle kosta otroligt mycket i telefonräkning.
  Så jag rekommenderar STARKT att du skriver...:
  <A HREF="katalognamn/fil.shtml">tryck här</A>
  ...Istället för:
  http://www.server.se/~din_katalog/katalognamn/fil.shtml


  Om du vill länka till en fil i en ÖVERkatalog skriver du:
  <A HREF="../fil.shtml">tryck här</A>

  Skulle man skriva det på denna sida...
  http://www.server.se/~din_katalog/fil.shtml
  ...Så skulle man länkas till...
  http://www.server.se/fil.shtml

  Naturligtvis kan du länka flera kataloger "bakåt" genom att skriva:
  <A HREF="../../../fil.shtml">tryck här</A>

  Du kan även länka fram OCH tillbaka i kataloger genom att skriva t.ex:
  <A HREF="../../katalognamn/spel/action/fil.shtml">tryck här</A>


 5. Hur gör jag så att en person som besöker min sida ska länkas bort automatiskt?
 6. Det gör du genom en META-tagg.
  Skriv helt enkelt:
  <META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=adress.shtml">
  efter<HEAD> men före </HEAD> så kommer personensom besöker din sida förflytta sig till sidanadress.shtml efter 0 sekunder.

  Detta är ett bra sätt om man vill att sidan ska laddas om eller baraförflytta någon efter ett par sekunder.

  Vill man att sidan ska laddas om så anger man bara samma adress iURL-attributen som den sida man är på.


 7. Hur kan jag göra länkar utan understrykningar?
 8. Skriv detta i HEAD-taggen:
  <STYLE TYPE="text/css">
  <!--
  a {text-decoration: none}
  //-->
  </STYLE>

  ...så blir dina länkar utan understrykningar.

  Vill du att inget sträck kommer då man trycker in (håller in) en länk skriver du även:
  a:active {text-decoration: none}

  Vill du att inget sträck kommer då man tryckt på en länk så skriver du även:
  a:visited {text-decoration: none}

  För att få alla funktioner skriver du:
  <STYLE TYPE="text/css">
  <!--
  a:link {text-decoration: none}
  a:visited {text-decoration: none}
  a:active {text-decoration: none}
  //-->
  </STYLE>

  Här använder du dig alltså av Style Sheets.Vill du lära dig mer om Style Sheets så kollaunder "Svårt"/"Style Sheets".


 9. Hur kan jag göra EN länk utan understrykning?
 10. Det gör du genom att skrivastyle="text-decoration: none"i din A-tagg.
  Det kan t.ex. se ut såhär:
  <A HREF="hemsida.shtml" style="text-decoration: none">text</A>

  Här använder du dig alltså av Style Sheets.Vill du lära dig mer om Style Sheets så kollaunder "Svårt"/"Style Sheets".


 11. Hur ändrar man en enstaka länks färg?
 12. Vanliga länkfärger ändrar du med följande attribut i BODY-taggen;
  LINK="färgnamn"   (Länkarnas vanliga färg.)VLINK="färgnamn"  (Länkarnas färg då de har blivit nedtryckta.)ALINK="färgnamn"  (Länkarnas färg då de är nedtryckta.)

  Alltså ändrar du färgen på länken med LINK-attributen, men vad skadu göra om du vill att en enstaka länk på en sida ska byta färg?
  Jo, man använder helt enkelt något som kallasStyle Sheets.
  Skriv bara såhär:
  <A HREF="adress.shtml" STYLE="color: red">text/bild</A>
  Red kan ändras till någon annan färg, t.ex.blue,#4488ff,#cc66cc etc.


 13. Hur gör man så att länkar byter färg när musen är på dem?
 14. Du skriver så här i HEAD (efter <HEAD> men före </HEAD>).Tänk dock på att detta endast fungerar på Internet Explorer 4 och senare versioner av Internet Explorer.Detta fungerar alltså inte i Netscape.
  <STYLE TYPE="TEXT/CSS"><!--A:hover {color: gold}//--></STYLE>
  Byt färgen gold mot den färg du vill att länkarna ska ha.

 15. Hur gör man så att länkars understrykning försvinner när musen är på dem?
 16. Du skriver så här i HEAD (efter <HEAD> men före </HEAD>).Tänk dock på att detta endast fungerar på Internet Explorer 4 och senare versioner av Internet Explorer.Detta fungerar alltså inte i Netscape.
  <STYLE TYPE="TEXT/CSS"><!--A:hover {text-decoration: none}//--></STYLE>

 17. Hur laddar man in flera sidor med en länk?
 18. För att med en länk ladda två eller flera sidor i olikaframes behövs JavaScript.Du behöver dock bara klippa och klistra detta script till din sida.Skriv detta inom HEAD (efter <HEAD> men före </HEAD>):
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!--function lankar(url1,url2){parent.framens_namn1.location.href=url1;parent.framens_namn2.location.href=url2;}//--></SCRIPT>
  Dina länkar ska sedan vara såhär:
  <A HREF="javascript:lankar('sida1.html','sida2.html');">Text/Bild</A>

  Du ska alltså ändra framens_namn1 ochframens_namn2 till namnen på deramar som ska få sidorna. Namnet är alltså detsamma som de du har i dinaTARGET-attribut.

  Vill du ändra mer än två ramar?
  Ändra då bara url1,url2 till url1,url2,url3,...så att det blir lika många som det antal sidor som ska laddas och ändraantalet rader medparent.framens_namnX.location.href=urlX;tills det blir rätt antal.


 19. Hur öppnar man två fönster med en länk?
 20. Använd detta script i din sidas HEAD:
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!--function openDouble(url1, url2){open(url1,"win1","")open(url2,"win2","")}//--></SCRIPT>

  Ha detta som länk:
  <A HREF="javascript:openDouble('sida1.html','sida2.html');">Text/Bild</A>

  Vill du öppna tre (eller flera fönster), byturl1, url2moturl1, url2, url3och lägg tillopen(url3,"win3","")under raden medopen(url2,"win2","").
  Själva länken innehåller då givetvis'sida1.html','sida2.html','sida3.html'istället för'sida1.html','sida2.html'


 21. Hur får man bort fyrkanten som visas runt en länk då man trycker på länken?
 22. I Explorer får de länkar man trycker på en markering kring sig så attman ser att det är en länk man tryckt på.Vill du få bort denna markering så måste du ha med detta i A-taggen:
  onFocus="self.focus();"

  Ett exempel kan då vara:
  <A HREF="sida.html" onFocus="self.focus();">Text/Bild</A>


 23. Hur länkar man till en sida från ett popup-fönster?
 24. Om du vill att en länk som befinner sig i ett popup-fönster ska öppnaen sida i en av dina frame-sidor ska länken se ut så här:
  opener.parent.FRAMENAMN.location.href="sida.html";

  Om du vill att en länk som befinner sig i ett popup-fönster ska öppnaen sida i hela det webbläsarfönster som öppnade popup-fönstret ska länken se ut så här:
  opener.top.location.href="sida.html";

  Ett exempel på hur din länk kan se ut är alltså:
  <A HREF="javascript:opener.parent.main.location.href='sida.html';">Besök min sida</A>
Copyright © Omid Rouhani 1997-2022; Alla rättigheter reserverade.
Guider: [ HTML guide ] - [ JavaScript guide ] - [ DHTML guide ] - [ Perl guide ] - [ Sitemap ]